LiMM TOPEVENT: HET MAATSCHAPPELIJK MIDDENVELD BELANGRIJK VOOR DE VVD

In het Amsterdam Museum vond 24 oktober het Top Event van het Liberaal Maatschappelijk Middenveld plaats. Een bijzonder evenement 5 jaar na de oprichting van het netwerk. Het liberaal middenveld was breed vertegenwoordigd met bestuurders van onderwijsinstellingen, musea, woningcorporaties, lucht- en zeehavens en nog veel meer organisaties. Naast Mark Rutte waren ook de VVD-bewindspersonen Stef Blok en Sander Dekker aanwezig.

Tijdens het Top Event gaven VVD-partijleider, premier Mark Rutte en VVD-voorzitter Henry Keizer hun liberale visie op het maatschappelijk middenveld. Beide prominenten vinden het maatschappelijk middenveld belangrijk in het behalen van politieke doelstellingen. In een daar opvolgend vraag & antwoord sessie deelden verschillende bestuurders en VVD-kamerleden hun eigen visie.

Het primaire doel van LiMM is om het contact tussen liberalen in het maatschappelijk middenveld en met VVD politici te versterken. Met dit topevent is het netwerk daar zeker in geslaagd.