GEVARIEERD GEZELSCHAP BIJ LiMM NETWERKBIJEENKOMST

“Toezichthouders in het MM schieten tekort, het is goed dat er accreditatie vanuit Den Haag plaatsvindt.” was de eerste stelling waarvoor deelnemers op 14 juni de kant van ‘eens’ of ‘oneens’ konden kiezen.

De groep die bestond uit een gevarieerd gezelschap liberalen met betrokkenheid bij het maatschappelijk middenveld, ging daarbij ongeveer doormidden. Opvallend genoeg waren er meer overeenkomsten dan verschillen tussen de ‘tegenstanders’. Er bleek aan beide kanten veel belang gehecht te worden aan kwaliteitseisen aan toezichthouders, maar of Den Haag voor accreditatie zou moeten zorgen stond daarbij behoorlijk ter discussie.

De gekozen discussievorm voor deze bijeenkomst werd door de aanwezigen duidelijk gewaardeerd. Iedereen kreeg de kans om zijn mening kenbaar te maken en van argumenten te voorzien. De keuze van de stellingen was zodanig dat de nuance gezocht kon worden bij de scherpe kantjes. Dilemma’s waar je bij het maken en controleren van wetgeving regelmatig tegenaan loopt. Dat Tweede en Eerste Kamerleden Leendert de Lange, Rudmer Heerema en Pauline Krikke ook actief deelnamen aan de discussie, werd daarom zeer gewaardeerd.