DEELSESSIE LiMM BIJ BESTUURDERSVERENIGING GOED BEZOCHT

Met 17 deelnemers was ook dit keer de deelsessie van het LiMM bij de bestuurdersvereniging op 20 mei in Leeuwarden goed bezocht. Naast een aantal vertrouwde gezichten waren er verschillende nieuwe gezichten. Dank zij de originele voorstelronde, waarbij we gebruik konden maken van foto’s die ons persoonlijk aanspraken, hebben we elkaar op een leuke manier leren kennen.

Als inleiding van het thema hebben we stilgestaan bij een project in Tilburg waar een lastig sociaal probleem, naast creatieve oplossingen, vroeg om sterk leiderschap. Vervolgens werd deze casus gebruikt om meer algemeen te bespreken wat voor maatschappelijke uitdagingen de komende jaren voor ons liggen. Tot slot spraken we in kleinere groepen door over het thema politiek leiderschap in relatie tot de eerder besproken uitdagingen. Dit leverde boeiende uitwisselingen van ervaring en discussies op.

Dat je voor het nadenken over goed leiderschap ook veel kan leren van het verleden, demonstreerde trainer Hennie van Deijck (directeur Academie voor Toegewijde Uitvoering) aan de hand van een stukje geschiedenisles over de Baljuw en de Rentmeester. Maar de het belangrijkste leerpunt dat we meekregen aan het slot van de bijeenkomst waren de drie vragen die een goed leider zich moet blijven stellen: Ben ik het waard te volgen? Ben ik te volgen? Ben ik in staat te volgen?