3 INSPIRERENDE SPREKERS OP NETWERKBIJEENKOMST CULTUURSECTOR

Op 15 februari was er weer een netwerkbijeenkomst van het Liberaal Netwerk Maatschappelijk Middenveld. De avond was een coproductie van Netwerk Cultuur & Media en LiMM. De cultuursector werd belicht en besproken door drie inspirerende sprekers met als thema: Ondernemen & marktwerking in de cultuursector.

Voorafgaand aan de sprekers gaf directeur en tevens VVD raadslid in Utrecht André van Schie een toelichting over Museumwerf Vreeswijk waar LiMM deze keer te gast was. Hij vertelde over de rijke scheepsvaarthistorie van het gebied rond Nieuwegein. De scheepswerf laat niet alleen zien hoe het er vroeger aan toe ging, maar de werf is ook daadwerkelijk in bedrijf om oude schepen in de vaart te houden. Museumwerf Vreeswijk heeft daarnaast de laatste jaren zijn inkomsten weten te verbeteren door de exploitatie van de veerpont over te nemen waardoor de Museumwerf minder afhankelijk is geworden van subsidies.

Dimitri Lahaut, Onderzoeker van de Cultuurindex, legde uit hoe de cultuurindex berekend werd. Ondanks de crisis was de index slechts gedaald in 2013 van 105 naar 104. Duidelijke trends in de cultuursector die hij noemde zijn de veranderde infrastructuur (steeds grotere en steeds kleinere partijen), het aanbod dat steeds meer richt op een “experience”, en uiteraard de verdere digitalisering.

Nicolas Mansfield, Directeur van de National Reisopera, wist de groot aantal aanwezigen te boeien met zijn management ervaringen tijdens de veranderende omstandigheden waarin de cultuursector zich bevindt. Zijn volledige en zeer interessante speech is te vinden op zijn LinkedIn-pagina. Hij sloot het zijn bijdrage aan de bijeenkomst af met de luikende woorden ”Cultuur is niet het rendement van ons bestaan, maar de winst die wij allen delen”.

John Sijmonsbergen, Hoofd Strategie en Innovatie Volkenkundemuseum, vertelde over de fusie van het Tropenmuseum, Afrika museum en Rijksmuseum Volkenkunde in 2014 in het huidige grote Volkenkundemuseum. Uiteraard is de focus van het museum steeds meer komen te liggen op commerciële activiteiten, maar lobbyen blijft belangrijk, want 80% van de inkomsten van het museum komt nog steeds van de overheid.

Ook tijdens deze netwerkbijeenkomst werd er na deze 3 markante sprekers weer veel genetwerkt en met elkaar nagepraat over de onderwerpen.