ALLEEN MAAR LOVENDE WOORDEN VOOR WORKSHOP LiMM

Na een korte introductie over het netwerk startte het interactieve deel waarin deelnemers geholpen werden hun 'eigen relevante maatschappelijk middenveld' te identificeren en naar mate van relatief belang te ordenen. Vervolgens werden handvatten aangereikt waarmee deelnemers zich, afhankelijk van hun positie in de partij, het beste kunnen bewegen in dat middenveld.

De workshop was een verkorte versie van de reguliere training Maatschappelijk Middenveld die door het netwerk LiMM op verzoek aangeboden wordt. Verschillende deelnemers gaven na afloop aan ook interesse te hebben in de lange variant. Organisator van de Noord-Holland dag Ron Mazer bedankte Jos Boontjes voor haar inzet gaf na afloop aan ‘alleen maar lovende woorden gehoord te hebben’.