SUCCESVOL WOONCONGRES

De avond start met een monoloog van oud-minister Sybilla Dekker. De zaal luistert aandachtig terwijl zij het belang van democratische tradities in het westen verbindt met de taak van de woningbouwcorporatie. ‘’Voor een corporatie is het belangrijk bestendig te blijven en mee te bewegen met de veranderingen in de maatschappij’’, aldus Sybilla Dekker.

Onder de bevlogen leiding van dagvoorzitter Onno Hoes gaan vervolgens de panelleden (Dirk Brounen hoogleraar Real Estate Economics, Aline Zwierstra: directeur bestuurder Wonen Breburg en Henk Jagersma: CEO Syntrus Achmea Real Estate & Finance) in discussie met elkaar en de zaal.

De zaal is goed gevuld met ook veel niet-VVD leden, wat de discussie bevorderd en voorziet van een hoop verschillende visies. Het onderwerp leeft duidelijk, want de vragen blijven komen, van duurzaamheid, scheefwonen tot de rol van commerciële beleggers.

Een deel van de discussie wordt opgevuld met de vraag of beleggers niet de taak van een corporatie kunnen waarnemen, is een corporatie überhaupt van toegevoegde waarde in de toekomst? Dirk Brounen antwoord hierop dat de corporatie hier van oudsher een rol heeft ‘’waar de markt faalt, komt de rol van de woningcorporatie’’. Interessant is hierbij de opmerking dat corporaties zich mogelijk meer moeten focussen op de realisatie van lagere huurwoningen. ‘’Beleggers investeren al in woningen onder de sociale huurgrens van €710’’ aldus Henk Jagersma.

De aloude discussie van scheefwonen geeft ook nieuwe inzichten waar een oproep uit de zaal om meer dwingende maatregelen te nemen tegen scheefwoners wordt gepareerd met de opmerking van Aline Zwierstra ‘’Ik ben blij met een stuk scheefwonen, dit zorgt voor een gezondere verhouding in de wijken waar wij opereren’’.

Tot slot een oproep naar de politiek van Dirk Brounen die op instemming bij het panel en de zaal kan rekenen ‘’Hoe willen we dat de woningmarkt wordt, er wordt te veel vanuit de oude structureren gedacht. We moeten verder vooruit willen kijken’’. Onno Hoes komt tot een einde van de paneldiscussie en concludeert dat we de vooraf bedachte stellingen niet nodig hadden. Uiteindelijk heeft een levendige discussie alle topics aangestipt.

Een succesvolle en levendige avond waar bij de borrel nog levendig werd gediscussieerd.